Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/2016

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/201624.02.2016 -
Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 2/2016 vo veciach trestných.
Je voľne prístupná na stiahnutie pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti
Zbierka stanovísk a rozhodnutí