Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/2017

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/201723.05.2017 -
 Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 2/2017 vo veciach trestných.“
Je voľne prístupná na stiahnutie pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti:

Zbierka stanovísk a rozhodnutí