Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 3/2012, 4/2012

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 3/2012, 4/201202.05.2012 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 3/2012 vo veciach občianskoprávnych a 4/2012 vo veciach  správnych.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnutí