Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 4/2013

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 4/201322.05.2013 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 4/2013 vo veciach trestných.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnutí