Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 5/2012

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 5/201214.06.2012 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 5/2012 vo veciach správnych. 
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnutí