Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 5/2016

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 5/201622.06.2016 -
Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 5/2016 vo veciach správnych.
Je voľne prístupná na stiahnutie pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti
Zbierka stanovísk a rozhodnutí