Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/2016

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/201607.07.2016 -
Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 6/2016 vo veciach trestných.
Je voľne prístupná na stiahnutie pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti
Zbierka stanovísk a rozhodnutí