Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/2017

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 6/201731.10.2017 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 6/2017 vo veciach trestných.“
Je voľne prístupná na stiahnutie pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti:

Zbierka stanovísk a rozhodnutí