Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/2016

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 7/201615.11.2016 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 7/2016 vo veciach správnych.
Je voľne prístupná na stiahnutie pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti
Zbierka stanovísk a rozhodnutí