Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 8/2014

Zbierka stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 8/201404.11.2014 - Najvyšší súd Slovenskej republiky vydáva „Zbierku stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky“ 8/2014 vo veciach trestných.
Je voľne prístupná pre všetkých záujemcov na našich stránkach v časti Zbierka stanovísk a rozhodnutí