Zrušenie výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium.