NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

10Komp/1/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.12.2017 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Viera Nevedelová
Členovia senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Judita Kokolevská


Účastníci:
Sociálna poisťovňa
c/a
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia