NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

28.11.2016
Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto predsedu senátu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium (pdf, 1,25MB)
dátum uzávierky: 14.12.2016 
termín konania: 07.02.2017