NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

Memorandum o spolupráci

19.10.2017
Memorandum o spolupráci
Bratislava
 
 Tlačová správa
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Daniela Švecová, a dekan Fakulty práva, Paneurópskej vysokej školy, Peter Potásch, podpísali v stredu 18. októbra 2017 Memorandum o spolupráci.
Najvyšší súd Slovenskej republiky, okrem iného, umožní študentom práva v rámci spolupráce   absolvovať bezplatnú odbornú stáž pod vedením sudcov alebo asistentov sudcov. Ďalej pre nich navrhne a určí sudcu alebo asistenta sudcu, s jeho súhlasom, ako konzultanta alebo oponenta bakalárskej alebo diplomovej práce.
Fakulta práva, Paneurópskej vysokej školy, umožní, okrem iného, zastúpenie sudcov v orgánoch akademickej samosprávy fakulty a v jej odborných komisiách pre doktorandské študijné programy a umožní im vykonávať pedagogickú činnosť.  
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou