NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

Návšteva španielskeho veľvyslanca

09.11.2017
Návšteva španielskeho veľvyslanca
Bratislava, foto
Tlačová správa
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Daniela Švecová, v stredu 8. novembra prijala na pôde súdu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Španielskeho kráľovstva v Slovenskej republike Luisa Belzuz de los Ríosa.

Hlavnou témou spoločného rozhovoru bolo zhodnotenie aktuálnej situácie v slovenskom a španielskom súdnictve. V diskusii sa vzájomne informovali o štruktúre súdneho systému v Slovenskej republike a v Španielskom kráľovstve, ako aj o postavení najvyšších súdov v oboch krajinách. Luis Belzuz de los Ríos konštatoval, že Najvyšší súd Španielskeho kráľovstva je garantom jednoty Španielska a medzi španielskou verejnosťou požíva veľkú dôveru. Avšak v rozhovore sa zhodli, že jednou z najzávažnejších ťažkostí, s ktorou sa súdne systémy oboch krajín stretávajú, sú prieťahy v súdnych konaniach. S tými je potrebné bojovať na všetkých inštanciách. Kľúčové riešenie tohto problému spočíva v lepšom technickom zabezpečení súdov, v elektronickej komunikácii s účastníkmi súdneho konania a v digitalizácii súdnych spisov. Modernizáciu súdov z tohto hľadiska obaja považujú za nevyhnutnú.  
Rozhovory sa dotkli aj zriadenia Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorá je samostatným právnym subjektom, so samostatnou rozpočtovou kapitolou. Oddelenie výkonu súdnictva a správy súdu umožnilo kľúčové reformy a poskytlo priestor pre realizáciu ďalších ambícií. Tento vývoj sa odrazil aj na prieskumoch verejnej mienky, v ktorých je zreteľná pozitívna tendencia v oblasti dôvery občanov v súdny systém krajiny.
Veľvyslanec Luis Belzus de los Ríos a predsedníčka najvyššieho súdu D. Švecová v závere stretnutia uvítali nadviazanie nových vzťahov a rozvoj podnetnej spolupráce v justičnej oblasti.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou