Skočiť na obsah

2 To 8/2022

05.03.2024
Panónska cesta 11, Bratislava, miestnosť P-1
Trestnoprávne

Účastníci

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
§ 329 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona

Senát

Predseda senátu:
Členovia senátu:
Skočiť na navigáciu