NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

Rok 2016

pdf Stanoviská a rozhodnutia 01/2016 - vo veciach občianskoprávnych (740kB)
pdf Stanoviská a rozhodnutia 02/2016 - vo veciach trestných (582kB)
pdf Stanoviská a rozhodnutia 03/2016 - vo veciach obchodnoprávnych (782kB)
pdf Stanoviská a rozhodnutia 04/2016 - vo veciach trestných (365kB)
pdf Stanoviská a rozhodnutia 05/2016 - vo veciach správnych (1,12MB)
pdf Stanoviská a rozhodnutia 06/2016 - vo veciach trestných (790kB)
pdf Stanoviská a rozhodnutia 07/2016 - vo veciach správnych (1,12MB)
pdf Stanoviská a rozhodnutia 08/2016 - vo veciach občianskoprávnych (604kB)