Skočiť na obsah

Rozhodnutia - vyhľadávanie

Reset

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 184 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 30.05.2013
Spisová značka: Zavinené porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 30.09.2013
Spisová značka: Prieťahy v konaniach
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 25.01.2013
Spisová značka: Zavinené porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 06.12.2013
Spisová značka: Zavinené porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 24.03.2014
Spisová značka: Spojenie s 1 Ds 4/2014
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 18.02.2014
Spisová značka: Námietka člena senátu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 03.02.2014
Spisová značka: prieťahy v konaniach
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 18.12.2014
Spisová značka: pozastavenie výkonu funkcie sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 14.01.2015
Spisová značka: spojenie s 1 Ds 17/2012
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 14.01.2015
Spisová značka: zastavenie veci
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 14.01.2015
Spisová značka: zastavenie veci
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 24.02.2015
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 24.02.2015
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 11.03.2015
Spisová značka: zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 17.03.2015
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 17.03.2015
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 24.02.2015
Spisová značka: zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 19.09.2014
Spisová značka: zavinené konanie sudcu - prieťahy v konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 30.03.2015
Spisová značka: zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti sudcu, prieťahy v súdnom konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 23.04.2015
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie - porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 17.03.2015
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 17.03.2015
Spisová značka: porušenie povinnosti sudcu, prieťahy v konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 17.04.2015
Spisová značka: zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 06.05.2015
Spisová značka: zavinené konanie sudcu - prieťahy v konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 17.03.2015
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie - porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 22.01.2015
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 18.07.2014
Spisová značka: námietka zaujatosti
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 11.03.2015
Spisová značka: späťvzatie odvolania
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 11.03.2015
Spisová značka: oznámenie zaujatosti
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 24.02.2015
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu