Skočiť na obsah

Rozhodnutia - vyhľadávanie

Reset

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 184 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 17.03.2015
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 30.03.2015
Spisová značka: odvolanie sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 24.02.2015
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 25.10.2013
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie - prieťahy v konaniach
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 27.04.2015
Spisová značka: odvolanie sudkyne
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 30.03.2015
Spisová značka: odvolanie navrhovateľa
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 31.03.2015
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie - porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 17.01.2014
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie - prieťahy v konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 30.03.2015
Spisová značka: odvolanie podpredsedu súdu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 22.01.2015
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 23.02.2015
Spisová značka: disciplinárne previnenie - porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 22.01.2015
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 30.03.2015
Spisová značka: trovy konania
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 29.05.2015
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 24.02.2015
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie - prieťahy v konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 30.03.2015
Spisová značka: priestupok proti obč.spolunažívaniu, majetku, ver. poriadku
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 05.05.2015
Spisová značka: prerušenie konania
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 14.01.2015
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 14.01.2015
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 14.01.2015
Spisová značka: zastavenie konania - späťvzatie návrhu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 22.01.2015
Spisová značka: oznámenie zaujatosti
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 22.01.2015
Spisová značka: oznámenie zaujatosti
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 08.06.2015
Spisová značka: odvolanie sudkyne
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 11.03.2015
Spisová značka: späťvzatie odvolania
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 22.05.2015
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie - prieťahy v konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 22.05.2015
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie - prieťahy v konaniach
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 09.09.2015
Spisová značka: oznámenie zaujatosti
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 02.06.2015
Spisová značka: zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 03.06.2015
Spisová značka: oznámenie zaujatosti
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 28.05.2015
Spisová značka: disciplinárne previnenie - porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu