Skočiť na obsah

Rozhodnutia - vyhľadávanie

Reset

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 184 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 24.03.2014
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 18.02.2014
Spisová značka: oznámenie zaujatosti
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 09.09.2015
Spisová značka: zastavenie konania - vzdanie sa funkcie sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 02.10.2015
Spisová značka: zastavenie konania - späťvzatie návrhu a vzdanie sa funkcie sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 09.10.2015
Spisová značka: oznámenie zaujatosti
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 22.09.2015
Spisová značka: zastavenie konania - späťvzatie návrhu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 02.10.2015
Spisová značka: zastavenie konania - späťvzatie návrhu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 18.11.2015
Spisová značka: prerušenie konania
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 25.06.2014
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie - porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 29.09.2015
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie - porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 11.11.2015
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 03.12.2015
Spisová značka: oznámenie zaujatosti
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 03.11.2015
Spisová značka: zastavenie konania - späťvzatie návrhu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 02.10.2013
Spisová značka: neplatnosť písomnéh napomenutia
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 05.11.2004
Spisová značka: odvolanie sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 27.09.2004
Spisová značka: námietka zaujatosti - odvolanie sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 29.11.2004
Spisová značka: odvolanie navrhovateľa
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 30.10.2008
Spisová značka: odvolanie navrhovateľa
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 21.11.2003
Spisová značka: disciplinárne previnenie - prieťahy v konaniach
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 09.02.2004
Spisová značka: disciplinárne previnenie - prieťahy v konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 15.12.2003
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 14.06.2004
Spisová značka: odvolanie navrhovateľa
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 06.02.2004
Spisová značka: priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 06.02.2004
Spisová značka: závažné disciplinárne previnenie
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 01.07.2004
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 01.12.2015
Spisová značka: neplatnosť písomného napomenutia
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 01.12.2015
Spisová značka: spojenie vecí
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 20.01.2014
Spisová značka: disciplinárne previnenie
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 09.10.2015
Spisová značka: odvolanie navrhovateľa
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 19.01.2016
Spisová značka: oznámenie zaujatosti
Kolégium:
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu