Skočiť na obsah

Rozhodnutia - vyhľadávanie

Reset

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
  • Súčasné rozhodnutia (rozhodnutia približne od roku 2017) je možné vyhľadávať s použitím riadnych lomítok “/“ napríklad: 6Cdo/26/2018, 3To/2/2019, 3Obdo/26/2020, 3Asan/9/2019.

Počet výsledkov vyhovujúcich kritériám vyhľadávania: 184 (Maximálny počet: 10000)

Dátum: 21.11.2011
Spisová značka: Zavinené porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 11.11.2011
Spisová značka: Priestupok proti plynulosti a bezp. cestnej premávky
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 02.04.2012
Spisová značka: Prieťahy v konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 25.01.2012
Spisová značka: Zavinené porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 20.04.2012
Spisová značka: Zavinené porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 04.06.2012
Spisová značka: Zavinené porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 14.11.2011
Spisová značka: Námietka zaujatosti
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 12.03.2012
Spisová značka: Prieťahy v konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 16.08.2010
Spisová značka: Prieťahy v konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 20.06.2011
Spisová značka: Prieťahy v konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 09.06.2010
Spisová značka: Prieťahy v konaní
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 20.04.2012
Spisová značka: Zavinené porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 12.03.2012
Spisová značka: Námietka zaujatosti
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 16.11.2011
Spisová značka: Zavinené porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 07.11.2012
Spisová značka: Konanie v rozpore so zákonom
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 02.11.2012
Spisová značka: Pozastavenie výkonu funkcie sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 09.01.2013
Spisová značka: Zahladenie disciplinárneho postihu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 28.12.2012
Spisová značka: Odvolanie z funkcie sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 09.01.2013
Spisová značka: Odvolanie z funkcie sudcu - odvolanie
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 13.07.2011
Spisová značka: Námietka sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 21.01.2013
Spisová značka: Námietka sudcu - odvolanie
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 16.01.2013
Spisová značka: spojenie s 1 Ds 19/2012
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 14.12.2012
Spisová značka: zavinené porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 03.12.2012
Spisová značka: spojenie s 1 Ds 1/12, 1 Ds 7/12 a 1 Ds 14/12
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 14.12.2011
Spisová značka: prieťahy v konaniach
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 21.01.2013
Spisová značka: prieťahy v konaniach
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 01.02.2013
Spisová značka: Porušenie povinnosti pri výkone správy súdu podľa osobitného predpisu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 20.02.2013
Spisová značka: Porušenie povinnosti pri výkone správy súdu podľa osobitného predpisu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 20.05.2013
Spisová značka: Zavinené porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:
Dátum: 01.02.2012
Spisová značka: Zavinené porušenie povinnosti sudcu
Kolégium:
Merito veci:

 
Skočiť na navigáciu