NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

Rozvrh práce Najvyššieho súdu pre rok 2014

pdf Rozvrh práce NS SR na rok 2014 (932kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 10. 1. 2014 (920kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 24. 1. 2014 (927kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 3. 2. 2014 (931kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 1. 3. 2014 (931kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 15. 3. 2014 (499kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 21. 3. 2014 (928kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 1. 4. 2014 (496kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 15. 4. 2014 (808kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 1. 5. 2014 (810kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 15. 5. 2014 (809kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 1. 6. 2014 (931kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 13. 6. 2014 (930kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 15. 6. 2014 (932kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 16. 6. 2014 (1033kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 23. 6. 2014 (1035kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 7. 7. 2014 (812kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 21. 7. 2014 (934kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 6. 8. 2014 (937kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 26. 8. 2014 (790kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 1. 9. 2014 (797kb)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 16. 9. 2014 (942kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 17. 9. 2014 (940kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 1. 10. 2014 (1044kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 3. 10. 2014 (946kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 9. 10. 2014 (1,05MB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 15. 10. 2014 (819kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 01. 11. 2014 (872kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 11. 11. 2014 (819kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 1. 12. 2014 (799kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 3. 12. 2014 (798kB)
pdf Úplné znenie rozvrhu práce NS SR na rok 2014 od 10. 12. 2014 (870kB)

 Opatrenia k rozvrhu práce na rok 2014

pdf Opatrenie č. 1 (473kB)
pdf Opatrenie č. 2 (126kB)
pdf Opatrenie č. 3 (475kB)
pdf Opatrenie č. 4 (466kB)
pdf Opatrenie č. 5 (577kB)
pdf Opatrenie č. 6 (366kB)
pdf Opatrenie č. 7 (330kB)
pdf Opatrenie č. 8 (637kB)
pdf Opatrenie č. 9 (515kB)
pdf Opatrenie č. 10 (512kB)
pdf Opatrenie č. 11 (365kB)
pdf Opatrenie č. 12 (560kB)
pdf Opatrenie č. 13 (720kB)
pdf Opatrenie č. 14 (780kB)
pdf Opatrenie č. 15 (775kB)
pdf Opatrenie č. 16 (792kB)
pdf Opatrenie č. 17 (42kB)
pdf Opatrenie č. 18 (815kB)
pdf Opatrenie č. 19 (380kB)
pdf Opatrenie č. 20 (741kB)
pdf Opatrenie č. 21 (431kB)