Skočiť na obsah

Verejné pripomienkovanie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb“

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením § 7 odsek 4 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov, sprístupňuje na verejné pripomienkovanie manažérske výstupy projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb“.

 

Hlavným cieľom projektu je inovovať a zlepšiť služby Kancelárie Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho súdu SR tak, aby boli dosiahnuté nasledovné vlastnosti služieb:

 • multikanálový prístup k službám;
 • služby v kontexte životných situácií;
 • dostupnosť rozhodovacej praxe;
 • pro-klientský prístup k účastníkom súdneho konania a sporovým stranám súdneho konania;
 • užívateľsky prívetivé služby, prehlaď o stave realizácie služby „Moje konanie“;
 • nástroje pre spätnú väzbu od používateľov, hodnotenie kvality služieb.

 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 2 aktivít:

Aktivita 1: Vytvorenie interných kapacít pre zlepšovanie a správu elektronických služieb – cieľom aktivity je vytvorenie interných kapacít a kompetencií pre agilné a flexibilné riešenie implementácie, vylepšovania, zjednodušovania, nasadenia a správy elektronických služieb v rámci rezortných informačných systémov so zavedením manažmentu spätnej väzby. Súčasťou aktivity bude zlepšenie webového sídla a skvalitnenie užívateľskej prívetivosti webového sídla organizácie so zavedením manažmentu spokojnosti a sledovania spätnej väzby od používateľov.

Aktivita 2: Implementácia „malých zlepšení“ na front/back-ende – cieľom aktivity je zlepšenie zverejňovania súdnych rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, vytvorenie digitálneho pracoviska a digitalizácia historických rozhodnutí Najvyššieho súdu SR, a tiež implementácia aplikácie „Moje konanie“, ktorá sprístupní údaje o stave súdneho konania na Najvyššom súde SR účastníkom a sporovým stranám takéhoto konania.

 

Všetky manažérske výstupy projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb“ sú dostupné aj v MetaIS (Projekt: Zvýšenie kvality poskytovaných služieb (gov.sk)

 

Pripomienky k manažérskych výstupom projektu v iniciačnej fáze je možné zaslať formou pripomienkového formulára na e-mailovú adresu: projekty@nsud.sk do 16. februára 2022 do 16,00 hod.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 1. Projektový zámer
 2. CBA analýza
 3. Prístup k projektu
 4. Zoznam rizík
 5. Pripomienkový formulár
Skočiť na navigáciu