10Asan/4/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Hatalová, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
SIMONI SLOVAKIA s.r.o.
c/a
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky