Rozhodnutia

 » Rozhodnutia
od: do:

Tipy pre vyhľadávanie
  • Do políčka merito veci zadávajte výrazy v správnom tvare. Zadanie „náhrada” zobrazí „náhrada trov“, nie však „o náhradu škody“.
  • Do políčok dátum rozhodnutia zadávajte dátumy vo formáte 31.12.2013, teda deň.mesiac.rok.
  • Číslo rozhodnutia obsahuje aj spisovú značku, preto ak poznáte spisovú značku, môžete ju zadať do oboch políčok.
  • Pri zadávaní spisovej značky alebo čísla rozhodnutia môžete nahradiť ľubovolnú kombináciu znakov znakom percenta (%), takže napríklad zadanie „3%T%2013“ vyhľadá všetky rozhodnutia tretieho senátu trestného kolégia z roku 2013. V prípade, ak sa Vám nedarí nájsť hľadané rozhodnutie, skúste nahradiť znakom % všetky nealfanumerické znaky vrátane medzier.
Počet záznamov: 44443

Dátum Kolégium Spisová značka Merito veci Súbor
26.10.2016 Trestnoprávne 3 Tost 25/2016 sťažnosť Stiahnúť PDF
100.67 kB
26.10.2016 Trestnoprávne 3 Tdo 50/2016 dovolanie obvineného Stiahnúť PDF
208.78 kB
26.10.2016 Občianskoprávne 6Cdo/575/2015 o zaplatenie 1505 eur Stiahnúť PDF
94.02 kB
26.10.2016 Občianskoprávne 6Cdo/544/2015 o zaplatenie 16 458,25 eur s prísl. Stiahnúť PDF
103.21 kB
26.10.2016 Obchodnoprávne 3 Obdo 44 2016 zaplatenie 9 462,17 eur s príslušenstvom Stiahnúť PDF
145.39 kB
26.10.2016 Trestnoprávne 6 Tost 39/2016 sťažnosť prokurátora ÚŠP GP SR Stiahnúť PDF
98.8 kB
26.10.2016 Trestnoprávne 6 Urto 7/2016 uznanie cudzozemského rozhodnutia Stiahnúť PDF
93.75 kB
26.10.2016 Občianskoprávne 13 XCdo 157/2016 náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy Stiahnúť PDF
91.43 kB
25.10.2016 Občianskoprávne 3 Ndc 16/2016 o prejednanie dedičstva Stiahnúť PDF
88.61 kB
25.10.2016 Občianskoprávne 3 Ndc 15/2016 o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov Stiahnúť PDF
102.91 kB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>