1Sžf/14/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.09.2017 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.

Členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Eduard Klein, VANESA, Nováky
c/a
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky