1Sžf/61/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.12.2017 09:35
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
BRIGHT CAFE s. r. o.
c/a
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky