2Sžh/1/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.11.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Kováčová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Benczová
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Karlovarské minerální vody, a.s.
c/a
Úrad priemyselného vlastníctva SR