3Sžik/1/2017

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.11.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
Združenie ProPublica OZ Nová Dedinka
c/a
Ministerstvo hospodárstva SR Bratislava