3Sžo/15/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.10.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ivan Rumana
Členovia senátu: JUDr. Jozef Milučký
JUDr. Soňa Langová


Účastníci:
Univ. prof. etdoc. JUDr. Róbert Vlček, PhD., MPH
c/a
Okresný úrad Bratislava