Štefan Harabin pôvodný senát nedostal

Štefan Harabin pôvodný senát nedostal29.12.2015 - pdf

Článok v denníku SME zo dňa 29. 12. 2015 s názvom: „Harabin sa stiahol, no cítiť ho stále. Bývalý predseda Najvyššieho súdu už nešéfuje kolégiu ani senátu, hoci ten mu čiastočne vrátia,“ nie je pravdivý v tvrdení, že JUDr. Štefanovi Harabinovi sa vráti vlastný senát. 
 
Vlastný t. j. pôvodný senát 1T, ktorému JUDr. Štefan Harabin predsedal, pracoval v zložení: JUDr. Štefan Harabin, Viliam Dohňanský a JUDr. Gabriela Šimonová. 
Všetci traja členovia senátu 1T však boli zaradení od 1. septembra 2015 do iných senátov.
 
JUDr. Štefan Harabin bol novým rozvrhom práce na rok 2016 zaradený do senátu 4T, ktorý riadi – predsedá mu JUDr. Martin Piovartsy. Druhým – zastupujúcim predsedom senátu je JUDr. Pavol Farkaš a až tretím predsedom senátu je JUDr. Štefan Harabin. Prácu v senáte vždy riadi prvý predseda senátu a druhý predseda ho zastupuje a tretí predseda senátu senát neriadi. Pokiaľ sa v článku konštatuje, že novým rozvrhom práce bude Harabinovi  vrátený vlastný senát, toto konštatovanie nie je pravdivé.
 
Štefanovi Harabinovi sa teda  nevrátil pôvodný senát aj keď zastáva funkciu predsedu senátu. Článok Petra Kováča z denníka SME vo vyššie uvedenej časti nie je pravdivý
 
Tlačové oddelenie NS SR