4Sžr/69/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.10.2017 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Nora Halmová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
JUDr. Petra Príbelská PhD.


Účastníci:
Andrej Palko
c/a
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR