5Sžk/10/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.

Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Paneurópska vysoká škola n.o. a spol.
c/a
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR