5Sžr/28/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.10.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Stanislav Homišan a spol.
c/a
Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov