6Sžf/72/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.11.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Alena Adamcová
Členovia senátu: JUDr. Monika Valašiková, PhD.
JUDr. Jozef Hargaš


Účastníci:
Ladislav Orbán
c/a
Finančné riaditeľstvo SR