8Sžf/40/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.09.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Katarína Benczová


Účastníci:
ENERGY GROUP, s. r. o., Modra
/predtým K2 Business s.r.o., Klincová 37/B, Bratislava, IČO: 46 583 912/
c/a
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky