8Sžf/43/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Mgr. Peter Melicher
Členovia senátu: JUDr. Jaroslava Fúrová
JUDr. Elena Kováčová


Účastníci:
Dopravné stavby, a.s., Jaslovské Bohunice a spol.
(HANT BA DS a.s., Považské Podhradie)
c/a
Úrad pre verejné obstarávanie, Bratislava