Exekúcie budú rozhodovať obchodní a trestní sudcovia

Exekúcie budú rozhodovať obchodní a trestní sudcovia 01.02.2013 - Najvyšší súd Slovenskej republiky je od začiatku roku zavalený prípadmi dovolaní v exekúciách, ktoré podávajú nebankové spoločnosti. K dnešnému dňu prišlo na Najvyšší súd SR  360 dovolaní a mimoriadnych dovolaní, čo je oproti minulému roku takmer desaťnásobok.
Na základe výsledkov z porady predsedov kolégií z 28. januára 2013 budú túto agendu rozhodovať okrem sudcov z občianskoprávneho kolégia aj sudcovia obchodnoprávneho kolégia najvyššieho súdu. "Ani toto opatrenie však pravdepodobne nebude stačiť, preto na základe súhlasu predsedov kolégií Najvyššieho súdu SR navrhujem, aby o dovolaniach a mimoriadnych dovolaniach v exekučných veciach rozhodovali aj sudcovia trestnoprávneho kolégia"
uviedol predseda NS SR Štefan Harabin. Je to jediný spôsob ako zabezpečiť riadny chod súdnictva na Najvyššom súde.
Tento návrh musí byť prerokovaný v kolégiách a Sudcovskej rade NS SR.
Následne budú mať trestní sudcovia, ktorých zaťaženie je v porovnaní s občianskoprávnym a správnym kolégiom relatívne nižšie, dva mesiace na prípravu. Exekučné veci v súčasnosti rozhodujú viacerí trestní sudcovia napríklad na Krajských súdoch v Žiline alebo v Trenčíne.
Najvyšší súd má v súčasnosti 84 sudcov, ktorí v roku 2012 vybavili viac ako 7000 vecí, čo je v porovnaní s okolitými štátmi popredné miesto vo výkonnosti sudcov. Napriek tomu sa ukazuje nevyhnutné aspoň dočasne personálne posilniť Najvyšší súd Slovenskej republiky o sudcov súdov nižších stupňov, o ktoré predseda súdu požiada Súdnu radu Slovenskej republiky.
Nejde o preloženie, ale o dočasné riešenie.