Konferencia v Čiernej Hore

Konferencia v Čiernej Hore26.09.2016 - Bratislava pdf|foto
 
Tlačová správa
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová sa 19. až 22. septembra 2016 zúčastnila na medzinárodnej konferencii najvyšších súdov členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín Európskej únie v Čiernej Hore. Členom delegácie bol aj Ivan Solej, riaditeľ Kancelárie predsedníčky NS SR.
Konferencia sa konala pri príležitosti 10-ročného výročia vyhlásenia nezávislosti Čiernej Hory. Zúčastnili sa na nej zástupcovia najvyšších súdov Albánska, Bosny a Hercegoviny a jej zväzových republík, Českej republiky, Cypru, Dánska, Estónska, Kosova, Lotyšska, Litvy, Macedónska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španielska, Turecka, Ukrajiny, Veľkej Británie a USA.
 
Témy konferencie boli „Európska cesta súdnictva západných balkánskych krajín”, „Podobnosti a odlišnosti medzi súdnymi systémami a osvedčenými postupmi zameranými na skvalitnenie súdnictva”, „Úloha najvyšších súdov pri tvorbe judikatúry” a„Budovanie dôvery verejnosti v súdnictvo, spolupráca s verejnosťou a informovanie verejnosti o práci súdov”. Na posledne menovanú tému vystúpila s prejavom i predsedníčka najvyššieho súdu Daniela Švecová. Zdôraznila, že dôveryhodnosť súdnictva je vlastne dôverou v štát a predstavila jednotlivé kroky, ktoré po jej nástupe do funkcie predsedníčky podnikla, aby zvrátila pokles dôveryhodnosti v súdy, ku ktorej v minulosti došlo až na historické minimá. Prioritou je zlepšenie komunikácie s verejnosťou, napríklad aktivitou na sociálnych sieťach, alebo aj vydávaním časopisu DE IURE, ktorý je určený aj pre verejnosť. Daniela Švecová ďalej spomenula, že sa na Slovensku podarilo prijať nové moderné Zásady sudcovskej etiky. Predsedov a podpredsedov najvyšších súdov krajín, ktoré sa zúčastnili na konferencii osobne prijal i prezident Čiernej Hory Filip Vujanović.

Oddelenie komunikácie s verejnosťou