Podpredsedníčka Najvyššieho súdu JUDr. Jarmila Urbancová spoločne s predstaviteľmi jednotlivých kolégií najvyššieho súdu prijali delegáciu sudcov Najvyššieho ľudového súdu Čínskej ľudovej republiky

Podpredsedníčka Najvyššieho súdu JUDr. Jarmila Urbancová spoločne s predstaviteľmi jednotlivých kolégií najvyššieho súdu prijali delegáciu sudcov Najvyššieho ľudového súdu Čínskej ľudovej republiky13.07.2015 -     Podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Jarmila Urbancová spoločne s predstaviteľmi jednotlivých kolégií najvyššieho súdu prijali 13. júla 2015 delegáciu sudcov Najvyššieho ľudového súdu Čínskej ľudovej republiky vedenú jeho  podpredsedom Li Shaopingom.

    Po vzájomnom predstavení právomocí a úloh najvyšších súdnych orgánov oboch krajín, partneri diskutovali o aktuálnom dianí v súdnom a právnom systéme.  Zahraničnú delegáciu zaujímal slovenský systém vzdelávania sudcov,  možnosti dočasného a trvalého preloženia sudcov, vymenovanie sudcov do vyššej sudcovskej funkcie a pod.  Čínska strana prezentovala svoje skúsenosti a pokrok v rámci reformy elektronizácie súdnictva, v zmysle ktorej už 15 rokov nahrádza elektronický spis jeho papierovú verziu.tn_IMG_0116