Predseda NS SR Harabin sa obrátil so sťažnosťou na ESĽP

Predseda NS SR Harabin sa obrátil so sťažnosťou na ESĽP27.09.2011 -

Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefan Harabin sa obrátil na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu so sťažnosťou voči disciplinárnemu rozhodnutiu pléna Ústavného súdu SR. Podľa obsahu sťažnosti boli porušené jeho základné práva na spravodlivé súdne konanie, zákaz diskriminácie, právo na slobodu prejavu, právo na účinný opravný prostriedok, ochranu majetku. „Domáham sa iba spravodlivosti voči politickej šikane, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani autori politických procesov z 50. rokov. Trestať za právny názor a slobodu slova to je výsmech právneho štátu“, vysvetlil predseda NS SR Štefan Harabin.
 

       Harabin okrem iného namieta, že o jeho prípade rozhodovali sudcovia, ktorí sa v minulosti sami voči jeho osobe namietali, že sú zaujatí. Podľa dôkazov nie je možné, aby raz boli voči Harabinovi zaujatí a inokedy zase nie.
 

       ESĽP už v minulosti uznal Harabinove argumenty a konštatoval porušenie jeho práv na slobodu prejavu, ale nepotreboval prijať konečné rozhodnutie, pretože Národná rada SR ho neodvolala z funkcie predsedu NS SR na návrh vlády SR. Niektorí politici, ktorí nečítali verdikt ESĽP jeho argumenty zámerne zamlčujú a klamú.

play zvukový súbor MP3

___________________________________________________________________

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Župné nám. 13, 814 90 Bratislava

Od: Kancelárie Najvyššieho súdu SR

Pre: mediálny okruh

27. septembra 2011