Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová, prijala 03. februára 2015 prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová, prijala 03. februára 2015 prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky03.02.2015 -
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniela Švecová, prijala 03. februára 2015 prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky gen. PaedDr. Tibora Gašpara a 1. viceprezidenta PZ SR plk. Mgr. Milana Lučanského.

     Témou ich rozhovoru bola výmena poznatkov v oblastiach, kde Policajný zbor a Najvyšší súd spolupracujú. Predsedníčka Najvyššieho súdu SR v jeho rámci oboznámila koncepciu svojej práce, ktorá vychádzala zo snahy o zvýšenie dôveryhodnosti Najvyššieho súdu SR, o zrýchlenie konania pred ním a o zvýšenie kvality jeho rozhodovacej činnosti.

     Prezident Policajného zboru SR predstavil zmeny v zbore, ktoré sa im podarilo v uplynulom období úspešne implementovať z hľadiska záťaže jednotlivých vyšetrovateľov (v priemere 15 spisov na jedného vyšetrovateľa) a optimalizáciu personálneho obsadenia.

     Prítomný zástupca predsedu trestnoprávneho kolégia JUDr. Libor Duľa, oboznámil, že v minulom roku napadlo na NS SR 1016 vecí z čoho 1015 bolo dokončených pri stave 18 stálych sudcov.

     Predmetom rokovania bola aj problematika nulovej tolerancie korupcie a v tejto súvislosti sa (okrem iného) konštatovalo, že trestné oznámenia sú v mnohých prípadoch zneužívané neúspešnými účastníkmi konania. Národná protikorupčná jednotka, ale každý prípad individuálne posudzuje a nemá za cieľ kriminalizovať justíciu.

     Účastníci stretnutia rokovali aj o vhodnosti pravidelných stretnutí s Ministerstvom spravodlivosti SR, Generálnou prokuratúrou SR, Ústavným súdom SR, Policajným zborom SR a prípadne aj ďalšími (do úvahy pripadajúcimi) orgánmi a záverom privítali aj možnosť ich širšej vzájomnej spolupráce.