Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová prijala 14. januára 2015 štvorčlennú delegáciu Zboru väzenskej a justičnej stráže

Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová prijala 14. januára 2015 štvorčlennú delegáciu Zboru väzenskej a justičnej stráže15.01.2015 - Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová prijala  14. januára 2015 štvorčlennú delegáciu Zboru väzenskej a justičnej stráže na čele s generálnym riaditeľom plk. Milanom Ivanom. ZVJSplní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením objektov zboru a ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych objektoch.
 
            Predmetom ich rozhovoru bolo skvalitnenie vzájomnej spolupráce medzi Najvyšším súdom SR a a Zborom väzenskej a justičnej stráže najmä v oblasti eskortnej služby,  justičnej stráže predvádzania obvinených (stíhaných pod väzbou) na pojednávanie alebo verejné zasadnutie.
 
            V rámci uskutočneného rozhovoru bola doterajšia spolupráca medzi zúčastnenými subjektmi a ich vzájomné vzťahy hodnotené ako veľmi dobré. V tejto súvislosti sa zastupujúci predseda trestnoprávneho kolégia JUDr. Dula osobne poďakoval generálnemu riaditeľstvu za efektívnu spoluprácu pri zložitých trestných veciach.
 
            Samotné stretnutie bolo iniciované za účelom celkového zefektívnenia súdneho konania najmä v trestných veciach a rozhovor bolo venovaný aj možnosti rozšírenia služieb Zboru väzenskej a justičnej stráže najmä so zreteľom na ochranu budov.