S bolesťou v srdci oznamujeme...

S bolesťou v srdci oznamujeme...04.09.2015 - S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 31. augusta 2015 navždy opustil náš milovaný manžel, otec, brat, strýko a švagor

JUDr. Milan Karabin
 
Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v utorok 8. septembra 2015 o 11.30 hodine v obradnej sieni Ružinovského cintorína v Bratislave.

Parte