Súdna sieť EÚ

Súdna sieť EÚ28.09.2017 - Bratislava, pdf, foto 

 
 
Tlačová správa
 
 
 
Dňa 11. septembra 2017 sa na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu na pozvanie jeho predsedu Koena Lenaertsa uskutočnilo stretnutie zástupcov najvyšších a ústavných súdov členských štátov Európskej únie. Cieľom stretnutia bolo predstavenie internetovej stránky vytvorenej na účely spustenia„Súdnej siete Európskej únie“.

Na stretnutí sa zúčastnila JUDr. Lenka Bogárová z trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. V priebehu dvoch pracovných zasadnutí s podtitulmi „Prezentácia internetovej stránky Súdnej siete EÚ“ a „Spolupráca v rámci Súdnej siete EÚ“ bola zúčastneným zástupcom názorne predstavená štruktúra webovej stránky. Ďalej sa diskutovalo o aspektoch súvisiacich s IT bezpečnosťou a spravovaním prístupových práv k stránke a o funkcionalitách stránky vo vzťahu k zdieľaniu obsahu a vyhľadávacím mechanizmom. Účastníci stretnutia sa venovali aj problematike spolupráce medzi členskými súdmi v lingvistickej a terminologickej oblasti.

Súdna sieť EÚ je projektom pod záštitou Súdneho dvora Európskej únie, ktorý má prispieť k prehlbovaniu spolupráce medzi najvyššími a ústavnými súdmi členských štátov v záujme posilnenia vzájomnej dôvery medzi týmito justičnými orgánmi. Samotná sieť bude mať podobu internetovej stránky, ku ktorej budú mať prístup členské súdy a bude vychádzať zo štyroch základných princípov. Sú nimi multilingválnosť, bezpečnosť, zdieľanie a neustály rozvoj stránky. Stránka bude pozostávať z niekoľkých modulov zameraných na zdieľanie dokumentov súvisiacich s prejudiciálnymi konaniami, vnútroštátnych rozhodnutí s európskym prvkom a analytických a komparatívnych štúdií vypracovaných Riaditeľstvom výskumu a dokumentácie Súdneho dvora EÚ a obdobnými útvarmi členských súdov. Ostrá prevádzka webovej stránky bude spustená 1. januára 2018.
 
 
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou