Voľba predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR

Voľba predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR29.09.2015 - Bratislava 29. septembra 2015 (pdf, 195kB)
 
       Dňa 29.09.2015 sa na návrh predsedníčky Najvyššieho súdu SR uskutočnilo volebné zasadnutie trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR.       
      Predmetom rokovania bol návrh predsedníčky NS na voľbu nového predsedu trestnoprávneho kolégia.
     Rokovanie kolégia bolo neverejné a hlasovanie členov o voľbe predsedu TPK bolo tajné, pričom sa ho zúčastnili 14 z pätnástich riadnych členov kolégia. Jediným kandidátom na post predsedu bol JUDr. Libor Duľa, navrhnutý predsedníčkou NS SR, JUDr. Danielou Švecovou.
    Vo voľbách hlasovali 13 (trinásti) členovia kolégia. So zvolením JUDr. Duľu za predsedu TPK súhlasili 10 (desiati) členovia TPK, 3 (traja) členovia kolégia s voľbou navrhovaného kandidáta nesúhlasili.
   Volebná komisia konštatovala, že JUDr. Libor Duľa bol zvolený na post predsedu trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
   Účinky voľby nového predsedu nastali momentom zvolenia - vyhlásenia výsledkov volebnou komisiou.