Voľby členov Súdnej rady SR

Voľby členov Súdnej rady SR23.05.2017 -  
Bratislava, PDF
 
Tlačová správa
 
Predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, JUDr. Daniela Švecová, sa dnes zúčastnila na voľbách 8 členov Súdnej rady Slovenskej republiky. Využila tak svoje volebné právo, ktoré jej ako sudkyni prináleží, a uskutočnenou voľbou sa podieľala na kreovaní významného orgánu sudcovskej samosprávy. Podľa nej ide o veľmi dôležité voľby, pričom verí, že nové zloženie súdnej rady môže začať novú kapitolu v slovenskej justícii.
Sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako aj súdov okresných a krajských, vrátane Špecializovaného trestného súdu, si môžu zvoliť spomedzi navrhnutých kandidátov. Okrem ostatných kandidátov sa v novom volebnom období uchádzajú o miesta členov súdnej rady aj sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky:

JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD., kandidát navrhnutý občianskym združením Sudcovia za otvorenú justíciu a sudcami,
JUDr. Daniel Hudák, kandidát navrhnutý sudcami,
JUDr. Peter Paluda, kandidát navrhnutý sudcami,
JUDr. Lenka Praženková, kandidátka navrhnutá Sudcovskou radou Okresného súdu Pezinok a stavovskou organizáciou sudcov Slovenskej republiky Združením sudcov Slovenska,
JUDr. Ján Šikuta, PhD., kandidát navrhnutý plénom Okresného súdu Dolný Kubín a sudcami.

Voľbu nových členov Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásila dňa 20. marca 2017 predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, JUDr. Jana Bajánková. Kandidátna listina na členov Súdnej rady Slovenskej republiky volených sudcami vo voľbách, vyhlásených na deň 23. máj 2017, pozostáva celkom zo 17 kandidátov.

Voľby trvajú v čase od 09:00 hod. do 19:00 hod. a ich výsledky by mali vyhlásiť v stredu 24. 5. 2017 o 11.00 hod., v sídle Súdnej rady SR v Miestodržiteľskom paláci v Bratislave.
 
Oddelenie komunikácie s verejnosťou