Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný radca - referent komunikácie s verejnosťou

Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný radca - referent komunikácie s verejnosťou09.08.2017 - Vyhlásenie vonkajšieho výberového konania na 1 štátnozamestnanecké miesto vo funkcii hlavný radca - referent komunikácie s verejnosťou v služobnom úrade Kancelária Najvyššieho súdu SR.
Dátum uzávierky žiadosti: 18.08.2017,
predpokladaný termín konania: 27.09.2017
(číslo VK: Spr 1052/2017)