Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch miest predsedov senátov pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch miest predsedov senátov pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR20.02.2014 - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch miest predsedov senátov pre správne kolégium Najvyššieho súdu SR

Dátum uzávierky:  11.03.2014
Termín konania:    23.04.2014
Miesto konania:    Najvyšší súd SR, Župné nám. 13, Bratislava, miestnosť č. 477