Vyhlásenie výberu na 1 miesto vo funkcii štátny radca - bezpečnostný zamestnanec v služobnom úrade Kancelária Najvyššieho súdu SR.